Yargıtay''dan müjde gibi Ücretsiz izin kararı geldi

Koronavirüs salgını süresi boyunca ücretsiz izne çıkmak zorunda kalan işçileri ilgilendiren karara göre ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına eklenmesi gerektiğine hükmedildi.

Yargıtay''dan müjde gibi Ücretsiz izin kararı geldi
03 Temmuz 2022 - 22:50 - Güncelleme: 03 Temmuz 2022 - 22:57

Ücretsiz izin konusunda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55'inci maddesinin 'j' bendinde yer alan "işverenler tarafından verilen diğer izinler" ifadesinin pandemi ücretsiz izni de kapsayacağı konuşuluyordu.

ÜCRETSİZ İZİNLERLE ALAKALI MAHKEME KARARI
Bazı uzmanlar, ücretsiz iznin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kıdem süresine dâhil olmadığını ifade ederken; karşıt görüştekiler de pandemide geçen ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını dile getiriyordu. Konuyla alakalı Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

 

'ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ KIDEM SÜRESİ HESABINDA DİKKATE ALINMALI'
Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi: "Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına göre işçinin ücretsiz izinde bulunduğu sürelerde iş akdi askıdadır. İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan sürelerde dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz. Bu kararlar da dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen geçici 10.madde çerçevesinde tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin süreleri 6 aylık kıdem süresi hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle İş Mahkemesi'nce yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken dava şartı yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi hatalıdır."


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum