Uzaktan Eğitim Devam Edecek mi?

Kovid-19 önlemleri kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesinden sonra gözler yüz yüze eğitim tarihine çevrildi. 

Uzaktan Eğitim Devam Edecek mi?
22 Aralık 2020 - 23:10 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 - 16:14

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin hangi tarihe kadar devam edeceği ve tatil süreleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüklerine Kovid-19 düzenlemesi kapsamında ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair yazı gönderdi.

Yazıda, salgının seyri sebebiyle 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini ve, bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirileceği söylendi.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetlerin de ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamına alınacağı bildirildi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacağı söylenerek, bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli olduğu söylendi. 

Bu kapsamda, her bir derse dair bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında performans çalışmalarına dair puanların e-Okul sistemine işlenmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Bugüne kadar sınav yapılmamış olması durumunda 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında gerekli tedbirler alınarak, alakalı derslerden sadece bir sınavın okul ortamında yüz yüze yapılacağı açıklanan yazıda, ayrıca bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık olan öğrencilerin, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacağı ifade edilen yazıda, salgından dolayı hasta ya da temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrencilerin, okulun planlaması dahilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacağı bildirildi. 

Bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem puanlarına dair iş ve işlemlerin, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ayrıca, salgın dışında herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun öğrencilerin de yönetmelik hükümleri çerçevesinde 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında sınava alınacağı açıklandı.

Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacağı ve sınav tarihlerine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verileceği bildirildi.

Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması durumunda cumartesi günleri dahil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında bir ders saati süre verilerek gerçekleştirileceği ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacağı belirtilen yazıda, bir günde her bir öğrenci için en çok iki dersten sınav yapılabileceği kaydedildi.

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının, sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirileceği, bu doğrultuda sınavların, boş olan dersliklerde grupların eş zamanlı olarak sınıf/alan zümre öğretmenlerinin iş birliğiyle sınava girebileceği şekilde planlanacağı söylendi.

Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacağı ve e-Okul Sistemine işleneceği belirtildi.

Yatılı okullara kayıtlı öğrenciler pansiyon hizmetlerinden yararlandırılacak

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, yatılı okullara kayıtlı öğrencilere yönelik düzenlemeler paylaşıldı.

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan öğrencilerin, valiliklerce gerekli tedbirler alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlamalar doğrultusunda sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyonda kalabilmeleri ve diğer pansiyon hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacak.

Ortaöğretim kurumlarında pansiyonlarda barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak. 

Sınavlar, pansiyonu olan okullarda pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Ayrıca valiliklerce gerekli önlem ve tedbirler alınarak taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki öğrencilerin yapılan sınav planlamalarına göre okullara taşınmaları sağlanacak.

İlköğretim kurumlarında proje ve ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmaları sunumu, dersin özelliğine göre yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek.

İlkokul 4. sınıflarda sınav yapılmayacak

Ayrıca ilköğretim kurumlarında, ilkokul 4. sınıflarda sınav yapılmayacak. Bu sınıflardaki ölçme ve değerlendirmeler, ilgili yönetmelikte ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için belirtilen esaslarla aynı şekilde ve ilkokulun bütün sınıflarında ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberin hayatı, temel dini bilgiler dersi ile seçmeli derslerde sınav yapılmayacak.

Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

Ortaöğretim kurumlarında ise iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla öğrenciler, istemeleri halinde, bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebilecek. 

Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar sınava girilecek dersleri belirterek bu konudaki taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek ve öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere dair aldıkları puanlar, sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacak.

Eğitim kurumu yönetimleri tüm öğretmen, öğrenci ve velileri bu uygulama hakkında bilgilendirecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına dair performans puanları ile belirlenecek.

"2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelgede 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum