Bir grup “emekli” amiralin, sanki devlette bir zaafiyet varmışcasına ve “ayar” verircesine bildiri yayınlamaları başka emellere hizmet eder. 
Ayrıca demokrasi dışı bağımlılıkları andıran ve heveslendiren bu tür gereksiz çıkışlar asla masumane değildir.
Anadolu, 15 Temmuz’da askeriyle, polisiyle ve siviliyle kıyama kalkmış ve devlet-millet elele son noktayı koymuştur: Millet iradesi esastır!
Bu tekaüt amiraller unutmasın ki, milletimizin her bir ferdi, ecdadımızın ve demokrasinin kazanımlarına kastedecek faillere #HaddiniziBilin diyecek şuurdadır.
Bu şuurdan yoksun hadsizlere de her daim diyoruz ki: #HodriMeydan
Talip Geylan 
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı