Sözleşmeli memurlara kadro açıklaması

sözleşmeli memurlara kadro açıklaması gündeme geldikten sonra merakla beklenen sorunun cevabı da beraberinde geldi,yaklaşık olarak 500.000'den fazla sözleşmeli memurun beklediği kadroya geçme hayali 3600 ek gösterge çalışmaları ile birlikte hayata geçirilecek..

Sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
10 Şubat 2022 - 14:25
Reklam
Sabah Gazetesinin haberine göre; Yaklaşık 530 bin sözleşmeli memura kadro geliyor. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme ile gündeme gelen daha sonra da Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışmalar devam ediyor. 3600 ek gösterge çalışmasıyla birlikte sözleşmeli personelin de kadroya geçirilmesi sağlanacak.
Kamuda çalışan milyonlarca personelin birçok sorunu çözülürken yeni çalışmalarla birçok dengesizlik de ortadan kaldırılacak. Daha önce gerçekleştirilen bir çalışma ile 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B kadrosundaki sözleşmeli personel için 4A'lı yani kadrolu olma yolu açılıyor.
Sözleşmeli memurlar 3600 ek göstergeyle birlikte kadrolu olacak!
Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı. Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözleşmeli memur için talimat verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Memur-Sen yöneticilerini kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmelilerin kadro sorununun çözümü ile silgili talimatı vermişti. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanmasından sonra taslak TBMM'ye sunulacak.Sözleşmeli personelin kadrolu statüsüne geçmesinin kapsamı nasıl olacak?
Sözleşmeli personelin statüsünün değişmesi, dahası kadroya alınması ile ilgili çalışmaların kapsamı da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu konuda ilk ipucu toplu sözleşmede verilmişti. Resmi gazetede yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. Maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" İfadesi yer aldı.Bu çerçevede yürütülecek çalışmalarda şu konuların öncelikli olarak masada olması bekleniyor: Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek.
Kadro çalışmasına 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre yerel yönetimlerde belediyelerde çalışan personel de dahil edilecek.
Kadro ile birlikte tayin, görevde yükselme kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.Kamuda çalışan sözleşmeli personel kimdir?
657 sayılı Devlet memurları Yasası'nın 4. Maddesinin B bendinden sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor:
"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır.
Sözleşmeli personel sayısı 530 bini buluyor
Kadrolu personeli: 2.960.924
Sözleşmeli Personel: 529.037
Sürekli işçi: 1.177.650
Geçici işçi: 59.570
Diğer: 107.027
TOPLAM: 4.834.208

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları