Sınıf Öğretmenlerine, Branş Öğretmeninin Derse Girdiği Saatler İçin Ek Ders Ödemesine İlişkin MEB'den Görüş Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf öğretmenlerine, derslerine branş öğretmenlerinin girdiği saatler için ek ders ücretlerinin ödenmesinde uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeni ile, yönetmelik maddelerinin okul yöneticileri tarafından uygulanmasında yaşanan tereddütlerin bakanlığa yansıması üzerine, ödemede uyulacak kurallara ilişkin yeni resmi yazı gönderdi.

Sınıf Öğretmenlerine, Branş Öğretmeninin Derse Girdiği Saatler İçin Ek Ders Ödemesine İlişkin MEB'den Görüş Yazısı
01 Şubat 2021 - 23:40
Reklam
Bakanlık tarafından Çankırı Valiliğine gönderilen yazıda, bir okul müdürü tarafından İl müdürlüğüne, oradan da bakanlığa intikal ettirilen soruya cevap verildi.
Bakanlığa intikal ettirilen soruda, dersine branş öğretmeni giren sınıf öğretmenlerine branş dersleri saatlerinde ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği soruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 27.11.2020 tarihinde aynı soruya yanıt olarak gönderdiği yazıya ek olarak bir yazı daha gönderdi. Önce 1. yazıyı, ardından 2. yazıyı yayımlayarak MEB'in 2 cevabını sizlere ulaştırıyoruz.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün ''Ek Ders Ücreti'' konulu ve 27.11.2020 tarihli yazısı şöyleydi:

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin kararın 18. maddesinde, “İlkokullarda yöneticilerin veya hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları halinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.” hükmüne göre yüz yüze eğitim döneminde ödenen ücretler uzaktan eğitim döneminde Bakanlığın uzaktan eğitime ilişkin genelgesinde yer alan “…öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir.”  hükmü esas alınarak ödenecektir.
Bu durumda sınıf öğretmenlerinin derslerine branş öğretmeni girdiği saatlerde ek ders ücreti kesilmeyecektir.

MEB'in 04.01.2021 tarihli yazısı ise şöyle:

Öte yandan daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.16964289 sayılı yazısında;
 Çankırı Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Eğitim öğretim faaliyetlerinin komit 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda uzaktan eğitim yoluyla yürütüldüğü süreçte; ilimiz merkez ilçesinde bulunan Şehit yüksel kaptan ilkokulunda görev yapan sınıf öğretmenlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatler için Ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği gibi milli eğitim bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın “Okulda bulunma Zorunluluğu” başlıklı 18. maddesinde “(1) ilkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde Sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandıra bilmeleri için derslerini diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir…”Denilmektedir.
Öte yandan daha önce bir örneği de valiliğinize gönderilen ilgi (b) yazıda, “8-uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütmesi Amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az bir gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. Öğretmenler uzaktan eğitim sürdürmek için okulda bulunan bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabilecektir.“ Açıklamasına yer verilmiştir. Bu çerçevede haftada en az bir gün okulda bulunacak olan sınıf öğretmenlerinin bugünlerde derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde okul müdürlüğünün eğitim öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları halinde, verilen görevlerin ek ders görevinden sayılmasına mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim. 
Ahmet Aytaç
Bakan a.
Daire Başkanı


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum