Seminer döneminde 60 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, seminer döneminde okula gelemeyen 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerin idari izinli olduklarını ve ek ders ücretinden yararlanmaları gerektiğini bildiren görüş yazısını talep eden kuruma gönderdi.

Seminer döneminde 60 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek
29 Ağustos 2020 - 11:41
Milli Eğitim Bakanlığı göndermiş olduğu resmi yazıda ek ders konusunda merak edilen konuya açıklık getirdi ve kronik hastalığı olduğu için seminere katılmayan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiğini belirtti.
Bakanlığa konu ile ilgili olarak ulaşan görüş talep yazısında şu hususlara yer verildi.
Bilindiği gibi ilgi(b) kararın 6. maddesinin üçümcü fıktasında , öğretmenlere, ilgil mevzuataına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.'' hükmü yer almaktadır.
Diper taraftan 29.05.2020 tarihli ve 31139 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımalan ilgi C genelgenin ikinci paragrafında ; '' Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır...'' açıklamasına yer verilmiştir.
Görüleceği üzere söz konusu Genelge kapsamında idari izinli sayılanların, bu sürede görevini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ve bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kalacağı belirtilmiştir.
Bu çerçevede eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, COVİD-19 salgını nedeniyle ilgi(c) Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayıldıkları süreçte 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan meslekle ilgili çalışmalarını fiilen yerine getirmiş sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim
Ahmet Aytaç
Bakan a. Daire Başkanı

İşte o resmi yazı ;

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum