Öğretmenlerin sene sonu yıl sonu yapılacak işlemleri, idareye teslim edeceği evraklar formlar belgeler

Tatile girecek öğretmenlerin okul idaresine teslim edeceği sene sonu evrakları neler? Öğretmenler idareye hangi form, belge ve evrakları teslim edecek? Yaz tatiline girecek öğretmenler aşağıda belirtilen evraklardan kendileri ile ilgili olanları ve izin dilekçelerini okul yönetimine vereceklerdir. MEB tarafından belirlenen o belgeler ve detaylar şöyle:

Öğretmenlerin sene sonu yıl sonu yapılacak işlemleri, idareye teslim edeceği evraklar formlar belgeler
07 Haziran 2022 - 10:25
Reklam
 
Öğretmenlerin sene sonu okul idarelerine teslim edecekleri evraklar. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin yaz tatili öncesi okul idaresine bazı belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Öğretmenlerin teslim edeceği ebraklar okulların kademesine ve branşlara göre farklılık gösterebiliyor. Peki öğretmenler hangi belgeleri okul yönetimine teslim edecekler, İşte detaylar:
 

Öğretmenlerin yıl sonunda yapması gereken işlemler

Sınav notlarının girilmesi ve sonrasında kontrolü.
Sınava girmeyen öğrencilerin durumunun değerlendirilmesi. Geçerli mazereti varsa sınava tabi tutulması.
Ders ve etkinliklere katılım notlarının verilmesi (Her dersten en az 1 not verilecek.)
Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için),
Verilen not fişlerinin kontrolünü yapıp teslimi
Yıl sonu davranış notlarının girilmesi
Öğrencinin okuduğu tüm kitapların e-okula girilmesi
E-okulda ki karne öğretmen görüşü kısmının sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulması
 

Yıl sonu evrakları listesi

Yıl sonu ders kesim raporu
E-okul çıktısı halinde not fişlerinin kontrolü
I. ve II. döneme ait yazılı kağıtlarının
Performans görevi değerlendirme çizelgelerinin
Ders ve etkinliklere katılım değerlendirme çizelgelerinin
Öğrenci gözlem formlarının
Ürün, ürün dosyası, gözlem formları (Teknoloji Tasarım öğretmenleri için)
Proje ödevi değerlendirme çizelgelerinin
Sosyal Kulüplerin yıl sonu raporlarının
Rehberlik faaliyetlerinin yıl sonu raporları
Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)
OGYE raporu (OGYE: Öğrenci Gelişim ve Yönetim Ekibi) (İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 99. maddesine göre; Zümre öğretmenleri; öğretim yılını değerlendiren rapor düzenleyip OGYE Ekibine teslim ederler. Bu zümre raporları OGYE tarafından incelenip okul raporu haline getirilir).
Tatil adresi bildirim dilekçesi
Sınıf defteri ve Sınıf kitaplığı listesi
Okul idaresince sene başında tutanak karşılığında verilen bilgisayarlar, tepegözler v.b demirbaşlarda okul idaresine tutanakla teslim edilir.

Yıl Sonu İstenilen Belge ve Formlar 

1-Ders kesim raporu


2-Not fişleri (E okul çıktısı alınarak imzalandıktan sonra)

3-Yazılı kağıtları (I. ve II. dönem)

4-Performans görevi değerlendirme çizelgeleri

5-Ders ve Etkinliklere Katılım değerlendirme çizelgeleri

6-Öğrenci Gözlem formları

7-Ürün, ürün dosyası, gözlem formları (Teknoloji Tasarım öğretmenleri için)

8-Proje ödevi değerlendirme çizelgeleri

9-Sosyal Kulüplerin yıl sonu raporları

10-Rehberlik yıl sonu raporları

11- Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)

12-OGYE raporu (İ.Ö.Kurumları yönetmeliğinin 99. maddesine göre; Zümre öğretmenleri; öğretim yılını değerlendiren rapor düzenleyip OGYE Ekibine teslim ederler. Bu zümre raporları OGYE tarafından incelenip okul raporu haline getirilir).

13-Tatil adresi okul idaresine bildirilir.

14-Sınıf Defteri ve Sınıf Kitaplığı Listesi

15- Okul idaresince sene başında tutanak karşılığında verilen bilgisayarlar, tepegözler v.b demirbaşlarda okul idaresine tutanakla teslim edilir.

İÖO Yönetmelik Madde-40: Proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.

Öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

Not: Tüm Değerlendirme çizelgeleri yazılı kâğıtları gibi 1. ve 2. dönem Yazılı kâğıtları gibi düzgün biçimde paketlenip üzerine gerekli bilgiler yazılarak okul idaresine teslim edlir.
 

Senesonu Okul idaresine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar
E okulda  yapılacaklar


1.Sınav notları girildikten sonra iyice kontrol edilecek.

2.Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin  sınav notu ''G'' olarak e-okula aktarılır.

3.Ders ve etkinliklere katılım notları (Her dersten en az 1 not verilecek.)

4.Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için), verilen not fişlerinin kontrolünü yapıp teslimi

5.Davranış notları girilecek.

6.Öğrencinin okuduğu tüm kitaplar e-okula girilecek.

7.E-okulda karne öğretmen görüşü kısmı sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulacak.
 

Yıl Sonu  İdareye  Teslim Edilecek Evrak Raporlar-Tutanaklar


8.Sosyal kulüp yıl sonu raporu(Tüm sosyal kulübü olan öğretmenler için)

9.Rehberlik yıl sonu raporu(sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için)

10.Sosyal Etkinlikler (Tamamladı / tamamlamadı) işaretlenecek.(NOT: Sürekli devamsız öğrenciler için bu bölüm ''Tamamlamadı''olarak işaretlenecek.

11.Değerler Eğitimi raporları

12.Sınıf  Defterleri doldurulmuş ve imzalanmış olarak teslim edilecek.

13.Ders kesim raporları her ders için hazırlanacak.

14.Ortak Sınav raporu -Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)

15.Yıl sonu zümre toplantı  tutanakları

16.Veli Ziyareti evrakları, 

17.Nöbet defterinde imza eksiklikleri  tamamlanacak,

18.Dönem  sonunda  sınav  kağıtları idareye teslim edilecek.

19.Egzersiz  çalışma  defterleri, öğretmen kılavuz kitapları  teslim edecek.

20.Tatil  adresleri  dilekçesi  düzenlenip teslim edilecek ,  
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları