ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME NASIL YAPILIR

Öğretmenler geçici olarak görev yaptığı eğitim kurumu haricindeki başka bir eğitim kurumunda yada İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevlendirilebilir.. Geçici görevlendirme haftalık ders saati 15 saatin altında olan öğretmenlerde yapılmaktadır..

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME NASIL YAPILIR
22 Aralık 2021 - 01:44
ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME NASIL YAPILIR

Görevli Olduğu Eğitim Kurumu Dışında Görevlendirme
Öğretmenlerin görevlendirme esasları Resmi Gazete’de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de detaylı olarak açıklanmıştır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları yöneticileri; eğitim kurumunda görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ve alanı ile alakalı diğer alanlardaki dersleri dengeli dağıttıktan sonra, aylık girmesi gereken ders saatini dolduramaması durumunda öğretmen bilgilerinin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmesi gerekmektedir.


Milli Eğitim Müdürleri zorunlu ders saatini görevli olduğu kurumda dolduramayan öğretmenleri ihtiyaç duyulan farklı bir eğitim kurumunda görevlendirmektedir.

Görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesinde hizmet puanı esas alınmaktadır. Hizmet puanı en düşük olan öğretmenin görevlendirilmesi ilk olarak yapılmaktadır.

Geçici Görevlendirme
Bakanlık merkez teşkilatında Bakan, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere;

İzinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeniden onaylanmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Vekalet öğretmen, 
öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilebilir. Görevlendirildiği durumlarda vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tabi olduğu şartlar uygulanır.
Yapılacak görevlendirme kapsamında hangi branş mezunlarının hangi derecede ve türdeki dersleri hangi okulda okutacağı Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenir.
Görevlendirme Uygulamasıyla İlgili Mevzuatlar

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu


Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Öğretmen görevlendirmeler geçici süre için yapılmaktadır. Norm fazlası öğretmenler valilik kararıyla boş kadrolarda görevlendirilmektedir. Norm fazlası öğretmen atama için başvuru yapmadığı takdirde Valilik resen tama yapmaktadır. Valilik atamaları kendi belirlediği tarihlerde yapmaktadır.
Norm fazlası öğretmenlerin boş kadrolarda görev yapması önceliklidir. Norm fazlası öğretmenlerin görevlendirilmesinin ardından boş kalan kadrolarda ücretli öğretmenler görev yapmaktadır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum