Öğrenci derse gelmezse öğretmene ek ders ücreti ödenir mi: Mahkeme kararını açıkladı

Mahkeme öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin önemli bir karara imza attı. Derse öğrenci gelmemesi durumunda öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği merak ediliyordu. Konu mahkemeye taşındı ve mahkeme nihai kararı verdi. Peki öğrenci derse gelmezse ek ders ücreti ödenir mi? Derste öğrenci olmazsa öğretmen ek ders ücreti alabilir mi? İşte mahkeme kararı ve detaylar:

Öğrenci derse gelmezse öğretmene ek ders ücreti ödenir mi: Mahkeme kararını açıkladı
21 Temmuz 2022 - 00:39

Öğretmen okula gttiği halde, sınıfta öğrenci olmaması durumunda ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği yönündeki durumu değerlendiren mahkeme, öğrenci gelmese de ders görevini yerine getirmek üzere hazır olan öğretmene ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği sorusuna net cevabı verdi.

EĞİTİM BİR SEN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:


Eğitim-Bir-Sen olarak, özel eğitim öğretmeni üyemizin öğrencinin okula gelmediği döneme ait ek ders ücretlerinin ödenmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açmış olduğumuz davada, mahkeme, üyemizin kendi kusuru olmaksızın fiili imkânsızlık nedeniyle ek ders görevinin yerine getirilemediği gerekçesiyle, talep edilen ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Bursa 2. İdare Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer verdi: “…Olayda, ek ders görevinin yerine getirilmemesi halinin, davacının şahsından kaynaklı bir nedene dayanmadığı, sınıf mevcudunu oluşturan tek öğrencinin okula gelmemesi nedeniyle bu görevin yerine getirilemediği, üstelik ek ders istemine konu günlerde davacının ders görevini yerine getirmeye hazır bir şekilde fiilen okulda bulunduğu sabit olup, bu noktada taraflar arasında da bir ihtilaf bulunmamaktadır. Bu durumda, 23.11.2021 ve 26.11.2021 tarihleri için fiilen yerine getirilemeyen ek ders görevlerinin davacının şahsına özgülenebilecek bir nedenden kaynaklanmadığı, davacının söz konusu günlerde görev yerinde ve ders görevini yerine getirmeye hazır bir halde bulunduğu, dolayısıyla ortada davacıya atfı kabil kusurlu bir durumun da mevcut olmadığı hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının kendi kusuru olmaksızın fiili imkânsızlık nedeniyle yerine getirilemeyen ek ders görevi nedeniyle talep konusu tarihlere ait ek ders ücretlerinin davacıya ödenmesi hakkaniyet gereği olup, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”
Eğitim Bir Sen resmi sayfası açıkladı. Ali Yalçın ise sosyal medya üzerinden konuyu bu şekilde dile getirdi:
Eğitim-Bir-Sen olarak açtığımız davada, mahkeme; öğrenci gelmese de ders görevini yerine getirmek için hazır olan öğretmenin, fiili imkansızlık nedeniyle ek ders görevini yerine getiremediği gerekçesiyle, talep edilen ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Öğrenci gelmese de ders için gelmiş olan öğretmene ek ders ücreti ödenecek. Açtığımız davada, mahkeme; üyemizin kendi kusuru olmaksızın fiili imkansızlık nedeniyle ek ders görevinin yerine getirilmediği gerekçesiyle, ek ders ücretinin ödenmesine hükmetti.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum