Milli Eğitim Bakanlığı, 2 yeni kurs programını duyurdu

Milli EĞitim Bakanlığı MEB tarafından 2 yeni kurs duyursu ilei ilgili olarak gönderilen resmi yazı ve detayları şöyle

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 yeni kurs programını duyurdu
10 Haziran 2021 - 22:19
Milli EĞitim Bakanlığı MEB tarafından 2 yeni kurs duyursu ilei ilgili olarak gönderilen resmi yazı ve detayları şöyle

Bakanlık Makamının 02.06.2021 tarihli ve 25900696 sayılı onayıyla yeni hazırlanan 2 kurs programı uygulamaya konulmuştur.
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sayı : E-74908354-101.04-25900696 02.06.2021
Konu : Kurs Programı Onayı
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
İlgi : a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı Kararı.
b) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 30.03.2016 tarihli ve
26022156-101.04-E.3631715 sayılı yazısı.
Resmî Gazete’de yayımlanan 10.07.2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, her yaş ve kademedeki vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik alanlarda eğitim vermek, yaygın eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyinde ve her gruptan vatandaşlara mesleki teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir.
Genel Müdürlüğümüzce yayınlanmış olan kurs programlarının ilgi (a) Karar ile onaylanan Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre güncellenmesi, talep edilen yeni kurs programlarının da yine aynı çerçevede hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda; ilgi (b) yazı gereği il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program komisyonlarınca hazırlanan ve taslak halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilen programlar, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları ve Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen diğer programlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve yayımlanmaktadır. Bu çerçevede, Başkanlığımızca yeni hazırlanan 2 kurs programının uygulamaya konulması düşünülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, yeni hazırlanan kurs programlarının Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanması, e-Yaygın sisteminde tanımlanarak yaygın eğitim kurumlarında uygulamaya konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.
Esat TEKTAŞ
Daire Başkanı
OLUR
Yusuf BÜYÜK
Genel Müdür
Ek:
1-Yeni Hazırlanan Kurs Programları Listesi (1 sayfa)
2-Kurs Programı Dosyaları (2 dosya)


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum