MEB, Ziya Selçuk imzasıyla öğretmenlere ve okul idarecilerine yönelik normalleşme süreci yazısı gönderdi

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk imzası ile, öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik önemli bir son dakika resmi yazısı kurumlara gönderildi. MEB tarafından gönderilen yazıda bazı öğretmenlerin ve idarecilerin koronavirüs sürecinde işini kolaylaştıracak kararlar duyurulurken, öğretmenlerin ve idarecilerin de normalleşme sürecine ilişkin yapacakları iş ve işlemlere yer verildi. İşte Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen o yazı ve haberin detayları:

MEB, Ziya Selçuk imzasıyla öğretmenlere ve okul idarecilerine yönelik normalleşme süreci yazısı gönderdi
02 Haziran 2020 - 00:16

İşte MEB’den gönderilen, Okul Yöneticilerini Ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Yazı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : 16833931-903.05.03-E. 7259041 01.06.2020
Konu : Normalleşme ve Alınacak Tedbirler
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
Bir örneği ekte gönderilen ilgi Genelgede, Covid-19 salgını kapsamında 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler belirlenmiştir.
Bu çerçevede Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren, önceden olduğu şekilde görev yerlerinde çalışmaya başlayacaktır.
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlar, 19 Haziran 2020 tarihinden sonraki süreçte ilgi Genelge kapsamında değerlendirilecektir.
Bu süreçte personelden;
a) Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (sağlık kurulu raporu, e-nabızdan alınacak belge veya ilaç raporlarıyla bu durumlarını belgelendirenler) bulunanlar,
idari izinli sayılacaktır.
Bu süreçte idari izinli sayılanlar görevlerini fiilen yerine gelirmiş sayılacak; mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu kapsamda bulunan personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönecektir.
Diğer taraftan Bakanlığımız personelinin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile araçlarının dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda bütün birimler gerekli tedbirleri alacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK Bakan
Ek: İlgi Genelge
Dağıtım:
-Merkez Teşkilatı Birimlerine
-81 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlükleri)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum