MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik: İşletmelerde 12 Öğrenci Sınırı 40 Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik yaptı: Yönetmelikte yer alan İşletmelerde en fazla 12 öğrenci için tahsis edilen Sınırı 40 öğrenciye yükseltildi.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik: İşletmelerde 12 Öğrenci Sınırı 40 Oldu
10 Nisan 2021 - 12:07
Milli Eğitim Bakanlığı MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 135. maddesinde değişiklik yaptı. MEB tarafından yapılan değişikliğe göre İşletmelerde en fazla 12 öğrenci grubu için en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilmesine yönelik düzenlemedeki öğrenci sayısı 40'a yükseltildi.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "12" ibaresi "40" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE
Öğrenci grubu
Madde 135 - (1) İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum