MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik İşte Yeni Hali

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. MEB tarafından yapılan düzenleme ile Birlik tarafından yapılan faaliyetlerin milli manevi değerlere uygun olarak yapılması, Sosyal Etkinlikler kısmında değişiklik, etkinliklerin mahiyeti kısımlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı.

MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik İşte Yeni Hali
10 Haziran 2022 - 13:04
Reklam
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin içeriğinde değişikliğe gitti. MEB tarafından yapılan değişikliklere ilişkin açıklama ve yeni düzenleme şöyle:

YÖNETMELİK
Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Kanunda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenir. Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanır. Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenir ve okul müdürünün onayı ile gerçekleştirilir."
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine" ibaresi "8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Birliğin yaptığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "her türlü etkinlik ile" ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(4) Birlik tarafından gerçekleştirilecek seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetlerin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlar."
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları