ÖĞRETMENLER YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANINI TARİF ETTİ ÖĞRETMENLER YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANINI TARİF ETTİ
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yapılan değişiklik sonrası yönetmeliğin ilgili bölümleri şöyle oludu:
 

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f), (g), (s), (u) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 ila 26 ncı maddeleri ile 54 üncü ve geçici 6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3 Performans Değerlendirme Formu ile Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.