MEB Geçici görevlendirmelerde yapılacak yolluk ve ödemelerin usulleine ilişkin resmi yazı

Milli EĞitim Bakanlığı (MEB), geç,c, görevlendirme yapılan kişilere yolluk ve diğer ücretlerin ödenmesi hususunda kurumlar tarafından yapılan hataların bakanlığa ulaştığı ve dikkat edilecek hususların yer aldığı bir resmi yazı kurumlara gönderildi. Detaylı bir şekilde madde madde anlatılan hususlara dikkat edilmemesi durumunda onay işleminin gerçekleştirilmeyeceğine ve hatalı ödeme yapanların teftiş kurulu başlanlığına gerekli inceleme ve soruşturma için sevk edileceğine vurgu yapılan yazı şöyle

MEB Geçici görevlendirmelerde yapılacak yolluk ve ödemelerin usulleine ilişkin resmi yazı

Milli EĞitim Bakanlığı (MEB), geç,c, görevlendirme yapılan kişilere yolluk ve diğer ücretlerin ödenmesi hususunda kurumlar tarafından yapılan hataların bakanlığa ulaştığı ve dikkat edilecek hususların yer aldığı bir resmi yazı kurumlara gönderildi. Detaylı bir şekilde madde madde anlatılan hususlara dikkat edilmemesi durumunda onay işleminin gerçekleştirilmeyeceğine ve hatalı ödeme yapanların teftiş kurulu başlanlığına gerekli inceleme ve soruşturma için sevk edileceğine vurgu yapılan yazı şöyle

MEB Geçici görevlendirmelerde yapılacak yolluk ve ödemelerin usulleine ilişkin resmi yazı
29 Ocak 2020 - 15:41

Milli EĞitim Bakanlığı (MEB), geç,c, görevlendirme yapılan kişilere yolluk ve diğer ücretlerin ödenmesi hususunda kurumlar tarafından yapılan hataların bakanlığa ulaştığı ve dikkat edilecek hususların yer aldığı bir resmi yazı kurumlara gönderildi. Detaylı bir şekilde madde madde anlatılan hususlara dikkat edilmemesi durumunda onay işleminin gerçekleştirilmeyeceğine ve hatalı ödeme yapanların teftiş kurulu başlanlığına gerekli inceleme ve soruşturma için sevk edileceğine vurgu yapılan yazı şöyle:
Destek Hizmetleri Genel Müdürlğü
Dağıtım Yerlerine
Geçici görev harcırahlarında uygulanacak usul ve esaslar 6245 sayılı Harcırah Kanunununda belirtilmesine rağmen, kurumlarımız arası uygulamalarda uyuşmazlıklar görülmektedir. Bu uyuşmazlıklar ödenek takip modülü görev yolluk işlemleri bölümünden gelen evraklardan ve bakanlığımıza gelen görüş talebi yazılarından anlaşılmaktadır.
Ayrıca; ödenek takip modülünden gelen yolluk bildirim formlarındaki bilgilerin, form ekindeki belgelere uygun olarak doldurulmadığı görülmektedir. Genel Müdürlüğümüzce evrak beyanına göre işlem yapılması gerekirken bahsedilen hatalardan dolayı ödenek gönderme işlemleri yapılamamaktadır. Kamu kaynaklarının israf edilmemesi bakımından görev yolluk bildirim formlarının ilgili personellerce Harcırah Kanununa uygun olarak doldurulması, sorumlu amir tarafından incelendikten sonra usulüne uygun olanların onaylanması gerekmektedir.
Kurumlarımızdaki personel ve onay amirlerinin harcırah uygulamalarında dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Buna göre;
1- Geçici görevlendirmelerde onaylar mülki amirden alınacaktır. Bakanlık onayları ise Kaymakamlık veya Valilik onaylarına bağlanmayacaktır.
2- Valilik onayı ile 6 ay süre ile yapılan geçici görevlendirmelerde; aynı kişilerin takip eden yıllarda da geçici olarak görevlendirlidiği, görevlendirme nedenlerinde zorunlu ihtiyaç sebebi bulunmadığı,bakanlığımızca görülmektedir. Bu nedenle, görev mahalli içerisindekiçalışanlardan görevlendirme yapılması kamu kaynaklarının israf edilmemesi bakımından daha uygun olacaktır.
3- Bakanlığımız tarafından geçici görevle başka bir yere görevlendirilenlerin görev süresi bir yıldan daha uzun bir süreyi kapsaması halinde geçici görevlendirmenin ilk yılı için Harcırah Kanununun 42. Maddesinde belirtilen ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için ise 2/3 oranında gündelik ödenecek olup, takip eden yıllar için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
4- Görevlendirilecek personelin/personellerin ismi ve görevlendirildiği yer onayda mutlaka yer alacaktır.
5- Görev tarihleri görev saati ile onayda belirtilecektir. (ör: 02-04/2/2020 tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında düzenlenen kurs v.b.)
6- Geçici görev yolluklarının ödemelerinde; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde istenen belgeler görev bildirim formuna eklenecektir.
7- Günlük görevlendirmede tarih ile göreve gidiş ve dönüş saati de onayda mutlaka bildirilecektir. Görev tarihi, gidiş dönüş saatleri belirtilmeyen onaylar dikkate alınmayacaktır.
8- Resmi görevlere resmi araç veya mutat araç ile gidilmesi esas olup resmi araç ile gidilen görevlerde yolluk bildirim formunda yol gideri yazılmayacaktır.
9- Muayyen tarifeli olmayan taşıtlar ile seyahat; mülki amirden alınacak onayda icap ve zaruret halinin (deprem, yangın, sel v.b.) belirtilmesi durumunda mümkün olabilecektir. Olağanüstü hal durumları haricinde icap ve zaruret hali diye alınan onaylar dikkate alınmayacaktır.
10- Göreve gidilen yolculuklar belgelendirilecek, belgesi olmayan yolculuklarda yerel yönetimlerin belirlediği rayiç bedel üzerinden bildirim yapılacaktır.
11- Bakanlık onayı olan ve onayda uçak ile yolculuk yapılabileceği belirtilen görevlerde uçak yolculuğu ödemesi yapılacaktır.
12- Görev bildirimleri; harcama yetkilisinin ıslak imzası ile onaylanmış olarak ve siğer evraklarla birlikte eksiksiz olarak bakanlığımıza gönderilecektir.
13-  Görev onay bildirimlerinin görev bitimini takip eden 1 ay işgünü içerisinde ödenek takip modülüne yukarıda belirtilen hususlar uygun bir şelikde görilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda;
1-2020 Ocak ayından itibaren geçici görev bildirimleri yukarıda belirtilen maddelere uygun olarak haırlanacak ve ödenek takip modülünden bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Geçici görev bildirimleri Bakanlıkça onaylandıktan sonra ödenek durumuna göre,il/ilçe  hesaplarına kişiler adına gönderilecek olup, farklı amaçlarla ya da farklı kişilere yapılan ödemelerden harcama yetkilisi 1. derecede sorumlu olacaktır.
3- Ödeneği gönderilen ancak;mevzuata uygun olmadığı tespit edilen geçici görev yollukları hazırlayan ve onaylayan kişi/kurumlar, inceleme ve soruşturma için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.
Bu nedenlerle; inceleme ve soruşturmaya mahal vermeden, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ve titizlikle çalışılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun tüm il-ilçe milli eğitim müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim
Cahit Şahin
Bakan Adına
Daire Başkanı


YORUMLAR

  • 0 Yorum