MEB DYK'larla İlgili Resmi Yazı Yayımladı, Kurslar Ne Zaman Bitecek

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) ''Destekleme ve Yetiştirme Kursları DYK'' ile ilgili resmi yazı yayımlandı.

MEB DYK'larla İlgili Resmi Yazı Yayımladı, Kurslar Ne Zaman Bitecek
27 Mayıs 2021 - 20:30

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

''12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik açılan ve 06 Haziran 2021 tarihinde bitmesi planlanan destekleme ve yetiştirme kurslarının bitiş sürelerinin uzatılması yönünde Bakanlığımıza yoğun talepler ulaşmaktadır. Bu kapsamda bahse konu sınıf düzeylerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının 25/06/2021 tarihine kadar devam etmesinin uygun olacağı değerlendirilmekte olup kurs merkezlerinden bu yönde gelecek taleplerin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde Valiliklerce değerlendirilmesi''

Milli Eğitim baknlığının bu açıklamasından da anlaşılacağı üzere, 12. sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları(DYK), 25 Haziran 2021 tarihine kadar devam edebilecektir.
İşte MEB'in Resmi Yazısı:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : E-84037561-135.04-25628233 27.05.2021
Konu : Destekleme ve Yetiştirme Kursları
..................VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi :
a) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi.
b) Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-Kılavuzu.
c) 17/08/2020 tarih ve 10780246 sayılı yazımız.
d) Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu.
Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda öğrenim gören 8 inci ve 12 nci sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilere yönelik olarak 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgi (a) Yönerge ile ilgi (b) Kılavuz hükümleri kapsamında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine hali hazırda devam edilmektedir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu’nun Kurs Süreleri başlığındaki 8 inci maddesi birinci fıkrasında; “Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.
Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda öğrenim gören 12 nci sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik açılan ve 06 Haziran 2021 tarihinde bitmesi planlanan destekleme ve yetiştirme kurslarının bitiş sürelerinin uzatılması yönünde Bakanlığımıza yoğun talepler ulaşmaktadır.
Bu kapsamda bahse konu sınıf düzeylerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının 25/06/2021 tarihine kadar devam etmesinin uygun olacağı değerlendirilmekte olup kurs merkezlerinden bu yönde gelecek taleplerin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde Valiliklerce değerlendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Cengiz METE
Bakan a.
Genel Müdür


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum