MEB'den yüz yüze eğitime ek açıklama: Yeni düzenleme yapıldı, 4. sınıf haftalık ders çizelgesi değişti

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ''Yüz Yüze Eğitim Faaliyetleri'' konulu ve 10.10.2020 tarihli yazısı yayımladı. İlgili yazıyla 4. sınıf yüz yüze eğitim haftalık ders çizelgesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi eklendi.

MEB'den yüz yüze eğitime ek açıklama: Yeni düzenleme yapıldı, 4. sınıf haftalık ders çizelgesi değişti
11 Ekim 2020 - 00:31

İşte MEB'in o yazısı:
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 43769797-10.07.01-E.14524959 10.10.2020
Konu : Yüz Yüze Eğitim Faaliyetleri
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı
eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.
 c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.
14430520 sayılı yazısı.
ç) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.10.2020 tarihli ve 43769797-20-E.14524762
sayılı Makam Onayı.
 Covid-19 salgın sürecinde 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren okul öncesi eğitim
kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitime ilişkin
açıklamalar ilgi (c) yazıyla yapılmış olup uygulamada görülen tereddütleri gidermek amacıyla
aşağıdaki ek açıklamalar gerekli görülmüştür.
•İlgi (c) yazı ekinde yer alan 4. sınıf Haftalık Ders Çizelgesi yerine ekte yer alan
haftalık ders çizelgesi uygulanacaktır.
•İlgi (a) Yönetmeliğin 43 maddesinin 3 üncü fıkrası doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan
eğitimlerde ilkokullarda okutulan yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin
öncelikle okulun kadrolu alan öğretmenlerince, kadrolu alan öğretmeninin bulunmaması
durumunda sınıf öğretmenince okutulması sağlanacaktır.
•Okul yönetimi tarafından öğretmenlerle yapılacak planlamalar doğrultusunda yüz
yüze ve canlı ders yoluyla işlenecek derslerin dışında kalan ilgi (b) Çizelge’deki diğer
derslerin EBA TV üzerinden öğrenciler tarafından takip edilmesi sağlanacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim
Dr. Cem GENÇOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür


MEB Tarafından 4. Sınıf Yüz Yüze Haftalık Ders Çizelgesinde Değişiklik Yapıldı.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Covid-19 Salgını Sürecinde İlkokul 4. Sınıflarda Yüz Yüze Eğitimde Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgesinde Değişiklik Yapıldı.
İlgili yazıyla 4. sınıf yüz yüze eğitim haftalık ders çizelgesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi eklendi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum