MEB'den öğretmenlere nöbet görevi için önemli yazı, o noktalarda nöbet tutulmayacak

MEB'den öğretmenlere nöbet görevi için önemli yazı, o noktalarda nöbet tutulmayacak. Milli Eğitim bakanlığı öğretmenlerin nöbet görevlerine ilişkin önemli bir yazıyı kurumlara gönderdi. Bakanlığın yazısında öğretmenlerin nöbet görevlerine ilişkin son düzenlemeler ve esaslar hatırlatılırken, öğretmenlere giriş kapılarında görev verilemeyeceğine vurgu yapıldı.

MEB'den öğretmenlere nöbet görevi için önemli yazı, o noktalarda nöbet tutulmayacak
18 Kasım 2018 - 23:46
MEB'den öğretmenlere nöbet görevi için önemli yazı, o noktalarda nöbet tutulmayacak. Milli Eğitim bakanlığı öğretmenlerin nöbet görevlerine ilişkin önemli bir yazıyı kurumlara gönderdi. Bakanlığın yazısında öğretmenlerin nöbet görevlerine ilişkin son düzenlemeler ve esaslar hatırlatılırken, öğretmenlere giriş kapılarında görev verilemeyeceğine vurgu yapıldı.

Bakanlık, zaman zaman okullarda okul müdürleri tarafından öğretmenlere verildiği iddia edilen kapılarda nöbet tutma görevlerine ilişkin önemli bir hatırlatma yaparak, öğretmenlerin böyle bir görev sorumluluğunun olmadığını bildirdi. Daha önce bakanlık tarafından yayınlanan 19.07.2005 Tarih ve 703 Sayılı  2005/62 Nolu Genelgede, "Bina giriş ve çıkışlarında güvenlik önlem ve tedbirleri ile personel emniyeti" konulu İlgi (c) genelgesinin  "Kontrol Hizmetleri" başlıklı (c) bölümü 1. fıkrasında;  "1-Hizmet binalarına ziyaret veya iş takibi için gelenlerin giriş ve çıkışları mutlaka güvenlik ve müracaat memuru yolu ile sağlanacak. Müracaat memurları dışarıdan gelenlerin üzerlerini ve eşyalarını arayabilecek." hükümleri yer alıyor. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi, okul girişlerinde sadece güvenlik görevlileri ya da ilgili meurlar güvenlik hizmeti verebilir. Bu görev öğretmenlere yaptırılamaz.

Ancak zaman zaman bu genelge maddeleri ihlal edilmiş olacak ki MEB kurmlara konuyla ilişkili bir yazı gönderdi. Yazıda öğretmenlerin nöbet hükümleri çerçevesinde görev yapacaklarına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi.:

Ayrıca, eğitim kurumlarında nöbet görevini yerine getiren öğretmenlere, özel olarak eğitim kurumlarının giriş ve çıkış kapılarında nöbet görevi verildiğine dair bakanlığımıza herhangi bir şikayet ulaşmaıştır. Bununla birlikte A yönetmeliğinin 91. madesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtildiği gibi okulda tutlacak nöbet görevinin esasları öğretmenler kurulunda belirlenmektedir.

Bakanlığın bu yazısından da anlaşılacağı üzere, bakanlığa konuya ilişkin şikayet gitmemesine karşın, bakanlık yetkilileri bazı duyumlar almış ve duruma el koymuştur. Zaman zaman haberlerin gündemine de alınan konu bakanlığın yazısı ile kesinlik kazanmış ve öğretmenlere okul kapılarından nöbet görevi verilemeyeceği MEB tarafından da kayıt altına alınmıştır. 

Öğretmenlere düşen görev ise, tüm bu resmi uyarılara rağmen bu bölgelerde nöbet görevi veren okul idarecilerini uyarmaları, yönetmelik ve genelge maddelerini hiçe sayan idarecileri ise bakanlığa bildirmeleridir.

MEB tarafından en son yapılan değişikliklerden sonra, öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları şunlardır:

A-Ortaöğretim kurumlarında:
a) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okulda, kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.
c) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutarlar. Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda bu süre öğretmenler kurulu kararıyla 30 dakikaya kadar çıkarılabilir.
ç) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.
   (Eski hali: Bayan öğretmenlere, doğumuna on iki hafta kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.)
d) İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler, 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.
e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
g) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulur. Ancak, engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerden istekli olanların nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.
(Eski hali: Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.)
ğ) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulur.
h) Nöbetçi öğretmen çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzenini ve öğrencilerinin etüt çalışması yapmalarını sağlar.
B-Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında (müdür yardımcısı ve öğretmenler)
(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.
(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.
(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.
(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.
(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.
(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren  bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.
(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.
(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
(11) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum