MEB'den Maaş Ödemelerine İlişkin Resmi Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), maşlarla ilgili resmi yazıyı kurumlara gönderdi. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.01.2021 tarihli yazısında maaşlarla ilgili önemli bir duyuru ve uyarı yapıldı. İşte MEB tarafından gönderilen o yazı ve haberin detayları:

MEB'den Maaş Ödemelerine İlişkin Resmi Yazı
13 Ocak 2021 - 23:51
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.01.2021 tarihli ve ''KBS Duyurusu'' duyurusu konulu resmi yazı
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı    : E-10903426-841.99-19080949    12.01.2021
Konu    : KBS Duyurusu    

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi    : Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.01.2021 tarihli ve 11704 sayılı yazısı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden yürütülecek maaş işlemlerine ilişkin hususları içeren ilgi KBS duyurusu, maaş ödeme sürecinde sıkıntı yaşanmaması bakımından harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından gereken tedbirlerin alınması amacıyla ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Mehmet Fatih LEBLEBİCİ
Bakan a.
Başkan
Ek: KBS Duyurusu (2 sayfa)
DAĞITIM:
A ve B Planı
T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı   : 83993637-010.07.02-E.11704    07.01.2021
Konu    : KBS Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
SIRA NO: (2021/1)

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından, 01/01/2021-30/06/2021 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayıları belirleyen mali ve sosyal haklar konulu, 06/01/2021 tarih ve 11638 sayılı 1 Sıra Nolu Genelge yayımlanmış bulunmaktadır.
Buna göre, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden maaş işlemleri yürütülen Kamu personelinin maaş/ücret hesaplamasında esas alınacak katsayı, puan gibi referans bilgileri Sistemde tanımlanarak, 06/01/2020 tarihi itibariyle de memurlar için maaş hesaplanabilmesi için Sistem kullanıma açılmıştır (Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ile 4/B Sözleşmeli Personel uygulaması 07.01.2020 Perşembe günü açılacak).
Bu kapsamda, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinde; Maaş Banka Listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi, matrah birleştirme işlemleri, kurum ve birim kodu değişen harcama birimleri personelinin yeni birimine devir işlemleri ve yapılacak diğer işlemler (sözleşme ücretlerinin merkezden artırılması vb) ile 2021 yılında uygulanmaya başlanacak Performans Esaslı Program Bütçeye ilişkin işlemlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı "PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2021 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU" Genel Müdürlüğümüz Web Sayfasının Uygulama Kılavuzları (https://muhasebat.hmb.gov.tr/kbs-kilavuzlari) adresine eklenmiştir.
Öte yandan, Sistemde kayıtlı Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen Sözleşmeli Personelin maaş/ücretleri merkezden otomatik artırılmaktadır (Personelin sözleşme ücretleri % 7,33 oranında otomatik artırılmış olup, harcama birimlerinde yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlileri (Maaş Mutemetleri) tarafından mutlaka kontrol edildikten sonra maaş hesaplama işlemi yapılmalıdır).
Ayrıca, maaş işlemlerinin yapılacağı dönemin sınırlı olması, Sisteme bir anda yüklenilmesinden kaynaklı olası yaşanabilecek bağlanamamak gibi sıkıntıların önüne geçilmesi ve maaş işlemlerinin yetiştirilebilmesi bakımından, gerekiyorsa Cumartesi-Pazar günlerinde çalışmak dahil, gereken tedbirlerin harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından alınması gerekmektedir. Katsayı artışından kaynaklanan fark maaş hesaplaması Ocak Ayının 15 inden sonra kullanıma açılacak olup, bu hususta ayrı bir duyuru yapılacaktır.
Bilgilerini ve maaş ödeme sürecinde sıkıntı yaşanmaması bakımından harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.
Yunus ELİTAŞ
Bakan a.
Muhasebat Genel Müdürü
Dağıtım:
81 İl Defterdarlığına
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (5018
Sayılı Kanuna Ekli III Sayılı Cetvel)a
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
(5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvel)ne

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum