MEB'den DYK ücretlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 26.12.2019 tarihli ve 28892082-869-E.25876169 sayılı yazısıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ek ders hesabıyla ilgili sorulara cevap verdi. Bu yazımızda, MEB’in konu hakkındaki son yazısını somut örneklerle açıklamaya çalışacağız.

MEB'den DYK ücretlerine ilişkin açıklama
21 Ocak 2020 - 18:46

MEB, yukarda belirttiğimiz yazısıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) hafta içinde ve hafta sonlarında ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saatten fazla ders görevi verilip verilemeyeceğine, verilmesi halinde bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak hak ettikleri ek ders ücretinin %100 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruları cevaplandırdı
MEB’in yazısının tam anlamıyla anlaşılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının m.5, m.6 ve m.8’in açıklamalarımıza dayanak olacağını öncelikle belirtmek isteriz. Bu yüzden MEB’in son yazısını okuyan yöneticilerimizin ilgili kararın belirttiğimiz maddelerini göz önüne almaları gerekmektedir. Biz yazımızın çok uzamaması adına belirttiğimiz maddeleri buraya almıyoruz.
MEB’in son yazısında; “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 8. maddesine atıf yapılarak, “kararın 8. maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir."
Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında Kararın 5. ve 6. Maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, azami ek ders görevini dolduran öğretmenlere, Kararın 8. maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, gerek hafta içinde gerekse cumartesi ve pazar günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlere, bu kapsamda fiilen okuttukları derslere bağlı olarak hak ettikleri ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” açıklamalarına yer vermiştir.
Şimdi MEB’in son yazısını somut örneklerle açıklamaya çalışalım:
1) Öğretmenler, DYK görevlerinde haftada toplam kaç saat ders verebileceklerdir? MEB’in yayınladığı “Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarında “Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebileceklerdir. Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat, haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.” denilmiştir. Sonuç olarak; öğretmen sayısının yeterli olması durumunda öğretmenlere 10 saat ders, yetersiz olması durumunda ise MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi uyarınca İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin gerekli tedbirleri alarak öğretmenlere 10 saatin üzerinde ders verebileceğini söyleyebiliriz.
2) Maaş Karşılığı Ders Görevini Doldurmayan Bir Öğretmenin Ücretlendirmesi Nasıl Olacaktır? Yönetici ve öğretmenler cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen okuttukları derslerin tamamını (aylık karşılığı ders görevlerinin doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında), hafta içi günlerde ise okuttukları dersler öncelikle maaş karşılığına sayılarak ek ders ücreti ödenebilecektir. Bu durumu örneklemeye çalışırsak; hafta içi 10 saat dersi olan yani maaş karşılığı ders saatini dolduramayan bir öğretmen hafta içi düzenlenen DYK’da 10 saat derse girerse DYK’da girdiği 5 saat maaş karşılığına sayılacağından DYK’dan alabileceği ek ders ücreti 5 saat olacaktır. Unutulmamalıdır ki; hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde alınan ders ücretleri maaş karşılığı ders görevini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın tam olarak ödenmelidir.
3) 12 saat derse giren bir matematik öğretmeni için DYK kurslarındaki durumu değerlendirelim. 12 saat derse giren bir matematik öğretmeni maaş karşılığını tamamlayamamıştır. Bu öğretmenimiz 15+6 saat yani 21 saat idarece görevlendirilebilmektedir. Kısaca idare, 12 saat normal ders görevi olan matematik öğretmenine ihtiyaç halinde 9 saat DYK görevini öğretmenin isteğine bakmadan verebilecektir. Yine, 12 saat derse giren bir öğretmenimiz 3 saat hafta içi DYK kursunda görev alırsa bu 3 saatlik DYK görevi maaş karşılığına sayılacaktır. Fakat bu 3 saatlik DYK görevi hafta sonu veya yarıyıl tatilinde ise bu 3 saatin ücretini de öğretmenimiz %100 artırımlı olarak alacaktır. Unutulmamalıdır ki bu öğretmenimiz (12 saat dersi olan) maaş karşılığı görevi olan 15 saatin üstündeki DYK görevinin ücretini %100 artırımlı olarak alacaktır.
4) DYK’larda ödenen ücretin %100 artırımlı ödenmesinin yasal dayanağı nedir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun m.176/2’de Ders ve konferans ücretleri: Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.
Feridun Fikret AKSU
@feridunfikretaksu
Hukukçu Kamuajans

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum