MEB'den 29-30 Haziran için öğretmenlere ek ders ücreti ödenemez yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ek ders ücreti ödemelerine ilişkin önemli bir yazıyı kurumlara gönderdi. MEB Personel genel müdürlüğü tarafından 22 - 30 Haziran tarihleri arasında yapılan mesleki çalışmalara bağlı olarak öğretmenlere ödenecek seminer çalışmaları ek ders yazısı gönderildi. Gönderilen yazıda 22 - 30 Haziran tarihleri arasında bulunan 29 ve 30 Haziran tarihleri arasında öğretmenlere ek ders ücreti tahakkuk edilmemesini istedi.

MEB'den 29-30 Haziran için öğretmenlere ek ders ücreti ödenemez yazısı
25 Haziran 2020 - 20:08
Reklam
MEB yazısı şöyle: Bilindiği gibi milli eğitim bakanlığı Ortaöğretim kurumları Yönetmeliğinin 87. maddesinin birinci fıkrası nda: ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler; Eylül ayinin ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayinin ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve Nisan aylarında yapılacak ara tatillerde Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul Müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.’’ Hükmüne Yer verilmiştir.
Bu bağlamda Bakanlığımız Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel Müdürlüğü’nün 18.06.2020 tarihli ve 8034230 sayılı yazısında; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarının da görevli öğretmenlerin Haziran 2020 dönemi meslekle ilgili çalışmalarının 22 30 Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Diğer tarafta milli eğitim bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın altıncı maddesinin üçüncü fıkrası nda; öğretmenlere ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslek ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir hükmü yer almaktadır.
Geçmiş yıllarda yapılan meslekle ilgili çalışmalara bakıldığında; Bu dönemde olduğu gibi bazı dönemlerde de meslekle ilgili çalışma günleri, ek ders ücreti ödenmesi öngörülen sürelerden farklı olabilmiştir. Nitekim Haziran 2012 döneminde iki hafta ek ders ücret ödenmesi öngörülen meslekle ilgili çalışma, 11-29 Haziran 2012 tarihleri arasında üç hafta yapılmıştır. Bu tarihlerde meslekle ilgili çalışma yapan öğretmenlerin iki hafta çalışma günü karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılmaları hususunda valiliklere genel bir açıklama yapılmıştır. Bu işlemin iptali talebiyle bakanlarımız aleyhine açılan dava hakkında Danıştay 12. daire tarafından verilen sıfır 9.4.2019 tarihli ve esas no: 2018 karar no: 2019-2585 sayılı kararda ‘’davanın reddine’’ hükmedilemiştir.
Bu çerçevede öğretmenlerin, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda birer hafta, ara tatillerde de birer hafta olmak üzere toplam dört hafta süreyle fiilen yaptıkları meslekle ilgili çalışmalarında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği dikkate alındığında, 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında bile yaptıkları meslekle ilgili çalışmalarına bağlı olarak 22-26 Haziran tarihleri arasında ekler ücretinden yararlandırılmaları; 29-30 haziran Günleri için ek ders ücreti tahakkuku yapılmaması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkililerine çıkarılabilecek kamu zararının oluşturacağı mağduriyetlerin de önlenmesi için yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde işlem yapılmasının sağlanması bakımından, bu açıklamanın ilimize bağlı ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müziklerini ivedi olarak ulaştırılması rica olunur.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları