MEB, 4 Kurs Programında Güncelleme Yaptı

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, kurumlara gönderdiği resmi yazı ile 4 kurs programının güncellendiğini açıkladı.

MEB, 4 Kurs Programında Güncelleme Yaptı
27 Ocak 2021 - 21:51 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 - 23:44
Gönderilen yazıda: ''20.01.2021 tarihli ve 19428794 sayılı Makam Onayı ile güncellenen 4 kurs programı hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulamaya konulmuştur'' denildi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sayı    : E-74908354-101.04-19428794    20.01.2021
Konu    : Kurs Programları

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

İlgi       : a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı Kararı.
      b) 30.03.2016 tarihli ve 26022156-101.04-E.3631715 sayılı yazımız.
    Resmî Gazete’de yayımlanan 10.07.2018 tarihli ve 1 numaralı  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, her yaş ve kademedeki vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik alanlarda eğitim vermek, yaygın eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyine ve her gruptan vatandaşlara meslekî teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir.
    Genel Müdürlüğümüzce yayınlanmış olan kurs programlarının ilgi (a) Karar ile onaylanan Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre güncellenmesi, talep edilen yeni kurs programlarının da yine aynı çerçevede hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda; ilgi (b) yazı gereği il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program komisyonlarınca hazırlanan ve taslak halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilen programlar, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları ve Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen diğer programlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve yayımlanmaktadır. 
    Bu çerçevede, Başkanlığımızca güncellenen 4 (dört) adet satranç kurs programının uygulanmaya konulması planlanmaktadır.
    Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde, Başkanlığımızca güncellenen kurs programlarının Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanması, e-Yaygın sisteminde tanımlanarak yaygın eğitim kurumlarında uygulamaya konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.
                Esat TEKTAŞ    
                Daire Başkanı


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum