ME'den sözleşmeli öğretmenlere kademe açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlere kademe verilmesi ile ilgili bir yazı yayınladı. MEB, sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlere görev yaptıkları süre için kademe verilip verilmeyeceği sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar:

ME'den sözleşmeli öğretmenlere kademe açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlere kademe verilmesi ile ilgili bir yazı yayınladı. MEB, sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlere görev yaptıkları süre için kademe verilip verilmeyeceği sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar:

ME'den sözleşmeli öğretmenlere kademe açıklaması
17 Şubat 2020 - 12:18

Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında 657 sayılı Devlet Memürjarı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden yararlandırılması gerektiğine yönelik ilgi (a) yazınız incelenmiştirBilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurla» Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında: “72 nci madde gereğince belirli bir süte görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır iki yıldan az süreler dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ili kadrolu öğretmenliğe geçenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda ilgi (b) yazımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi ilgi (c) yazıda. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde çalışmakta iken kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan ilgililerin, anılan yörelerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek kademe ilerlemesinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.Bu çerçevede, yukarıdaki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.
 Bilgilerinizi rica ederim.

YORUMLAR

  • 0 Yorum