İdari Personel Üniversiteler Arası Becayiş Yapabilir Mi, Üniversite Personeli Karşılıklı Yer Değiştirebilir Mi?

Becayiş, kurum personeli arasında yapılan karşılıklı ve gönüllü yer değişikliği anlamına geliyor. Herhangi iki ilde çalışan personel kendi aralarında anlaşarak bulundukları iller arasında görev yerini değiştirince becayiş yapmış oluyor. Üniversiteler arası idari personelin de kendi aralarında becayiş yapması niçin çalışma başlatıldı. Çalışma kararı Toplu Sözleşme görüşmelerinde alındı.

İdari Personel Üniversiteler Arası Becayiş Yapabilir Mi, Üniversite Personeli Karşılıklı Yer Değiştirebilir Mi?
05 Eylül 2021 - 14:58
 
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme kararı ve ilgili maddeler şu şekilde:
İdari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği
MADDE 34- (1) Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumları arasında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 14/A maddelerine dayalı olarak Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde; aynı sınıftaki memurlar ise karşılıklı olarak, yer değişikliği talebinde bulunabilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.”

Hükümlerine göre üniversiteler idari personeline karşılıklı becayiş gelecek.
657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." Hükümlerinde yer alan ve "Farklı yerlerde çalışan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri" anlamına gelen becayiş, atamalarda en çok başvurulan yöntem. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum