Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

30 Nisan 2021 - 09:55

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

1 / 13

Devlet memurları disiplin yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.

 
30 Nisan 2021 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31470

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3935

Ekli "Devlet Memurların Disiplin Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI