CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Devlet Memurları Kanunu ile Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Yıldırım Kaya, kanunun gerekçesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Kanun teklifimiz ile öğretmenlik mesleğini basamaklandıran uygulamaya son verilmektedir. Tüm öğretmenlerimizin derece/kademesine göre maaşlarında iyileştirme yapılmaktadır. 7 ila 9 uncu dereceden aylık alanların gelirlerinde bin 901 lira, 4 ila 6 ncı dereceden aylık alanların gelirlerinde 3 bin 169 lira, 1 ila 3 üncü dereceden aylık alanların gelirlerinde 4 bin 437 lira artış sağlanmış olacaktır.”

TAZMİNAT VE KADEME DÜZENLEMESİ


Kanun teklifinde şu maddeler yer aldı:

MADDE 1- 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II – Tazminatlar” kısmının “B – Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünün 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;

a) 1 ila 3 üncü dereceden aylık alanlar için % 140’ına,

b) 4 ila 6 ncı dereceden aylık alanlar için % 100’üne,

MEB'den uzman öğretmenlik, ÖBA, okulların açılması ile ilgili paylaşım MEB'den uzman öğretmenlik, ÖBA, okulların açılması ile ilgili paylaşım

c) 7 ila 9 uncu dereceden aylık alanlar için % 60’ına”

MADDE 2- 3/2/2022 tarih ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik ve öğretmenlik olarak sınıflandırılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımını tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür.