AYM'den Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav (Mülakat) İptali Talebine Ret Kararı

Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli öğretmenlikte uygulanan sözlü sınavların anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı. AYM mülakatların iptali talebini reddetti.

AYM'den Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav (Mülakat) İptali Talebine Ret Kararı
08 Nisan 2021 - 13:04

AYM KARARINDAN

Mahkeme heyeti, Kanun 4. maddesinin (6) fıkrasıyla 652 sayılı KHK'ya eklenen ek 4. maddenin
- 1 numaralı fıkrasında yer alan "... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir"
- 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "sözlü sınav başarı sırasına göre.." ibaresinin
Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verdi.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum