Atama Bekleyen Tarih Öğretmenleri MHP Milletvelili ve Eğitim Komisyonu Üyesi Yaşar Karadağ'la Görüştü

Ataması Yapılmayan Tarih Öğretmenleri MHP Iğdır milletvekili, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Yaşar Karadağ il zoom üzerinde    görüşme yaptılar. Görüşmede ataması yapılmayan tarih  öğretmenlerinin sorunları ve beklentilerini dile getirdi. MHP  Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ     siyasiler olarak  çözüm için ilgili  komisyonlarda konuyu gündeme getirdiklerini ve getirmeye devam  edeceklerini belirtti.

Atama Bekleyen Tarih Öğretmenleri MHP Milletvelili ve Eğitim Komisyonu Üyesi Yaşar Karadağ'la Görüştü
27 Ocak 2021 - 23:34
Reklam
1- Tarih Bölümünün öğretmenlik ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadro yetersizliği
Her yıl KPSS'ye 20-25 bin arasında Tarih öğretmeni girmekte ve bu adaylardan ortalama 300-350 kadarının ataması yapılmaktadır. Son 10 yılda Tarih branşına toplam 4556 kontenjan ayrılmıştır. Bu sayıya yalnızca 1 atama yılında ulaşan branşlar var. Geçtiğimiz yıl şubat ve eylül olmak üzere toplam 40 bin atama yapıldı. Bunu genel atamaya oranladığımız zaman %1'e tekabül etmektedir. Fakat bazı branşlar %10'lara kadar çıkan bir orana sahip. Sonuç olarak her yıl Tarih bölümünde sınava giren öğretmen sayısı artmakta fakat kontenjan sayısında bir artış olmamakta. Hatta genel olarak bir azalma yaşanmaktadır. Bu da her sene giderek büyüyen bir yığılmaya sebep olmaktadır.
Öğretmenlik haricinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da Tarihçi istihdamı azdır. Türk Tarih Kurumu ve Arşivcilik alanlarında da istihdamımız mümkün fakat yeterli değil. Geçtiğimiz günlerde Türk Tarih Kurumu ilana çıktı fakat Tarih bölümüne kadro açmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarihi üzerinde araştırmalar yapmak amacıyla kurdurduğu bir kurumda tarihçilere kadro verilmemiş olmasını anlayabilmiş değiliz. Geçtiğimiz yıllarda açılan kadro sayıları da bir hayli yetersiz kalmıştır.
Bir diğer husus ise Arşivcilik. Geçtiğimiz yıl 100 civarlarında arşivci kadrosu açıldı fakat Tarih bölümüne verilen kadro sayısı yalnızca 20 idi. Arşivlerimiz ağzına kadar dolu fakat arşivcilikte istihdam maalesef yeterli sayıda değil.

2- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin seçmeli olması sorunu
Günümüzde ortaöğretim kademesinde 12.sınıflarda bu ders seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Dersin bazı konuları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin içerisinde bulunmakta ancak geniş yer verilmemektedir. Bununla birlikte iki önemli ders, birbirlerinin konu alanını daraltmaktadır. Öğrenciler; ülkemizin kuruluş aşaması, milli mücadele dönemi, Atatürk ilke ve inkılapları gibi önemli ve her Türk gencinin bilmesi gereken konuları son derece seyreltilmiş bir şekilde öğrenip doğru algılayamamaktadır. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi ise seçmeli ders statüsünde olduğu için fen alanını düşünen öğrenciler tarafından seçilmemektedir. Oysa ders, öğrencilerin insiyatifine bırakılamayacak kadar mühim konuları içermektedir. Üstelik öğrenciler, küreselleşen dünyada var olan ve etkisi hâlâ devam eden problemlerin alt nedenlerini ancak bu dersle kavrayabilip günümüz olaylarını ancak bu dersle doğru analiz edebilirler.

Bu sebeplerden dolayı Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi bünyesinden alınıp 12. sınıflarda zorunlu bir ders olarak okutulmalıdır.


3- İslam Tarihi
İmam Hatip Liselerinde meslek dersi olarak okutulan İslam Tarihi dersi okul müdürlerinin inisiyatifine bağlı olarak bu okullarda görev yapan meslek hocalarına verilmektedir. Talim Terbiye Kurulu’nun resmi sitesinde de yayınladığı çizelge doğrultusunda bu ders yalnızca Tarih branşına ait olmalıdır. KPSS ÖABT sınavında soru olarak Tarih öğretmenlerine bu konu sorulmakta ve Türkiye’nin tüm üniversitelerinde İslam Tarihi dersi zorunlu ya da seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Dersin Tarih branşına verilmemesi norm kadro sayısında azalmaya ve atamalarda Tarih branşının kontenjanlarını sınırlandırmaya neden olmaktadır.

4- Alan değişikliği
Tarih bölümünün bir diğer sorunu da alan değişikliğidir. Bu durum tarih branşının norm kadrosunda ciddi bir erimeye sebep olmaktadır. Bunu daha iyi anlamak için verilere bakmak yeterlidir. 2019 da alan değişikliğine 450, 40bin atamada tarih bölümüne verilen kontenjan ise 398'dir.2020 de yapilan son alan değişikliğinde ise 390 kontenjan verilmistir. Bu durum yeni ve genç öğretmenlerin istihdamı önündeki en büyük engellerden biridir. Biz tarih öğretmenleri olarak alan değişikliğinin kaldırılmasını eğer bu mümkün değilse onlarında bizim gibi ÖABT sınavına girmesini ve kontenjanlarının minumum düzeyde tutulmasını talep ediyoruz.

5- AÖF ve örgün eğitimde Tarih bölümünün ihtiyaçtan çok öğrenci alması
Atama bekleyen tarih öğretmeni olarak bir başka mağduriyetimiz de üniversitelerde tarih bölümlerine ihtiyaçtan çok daha fazla kontenjan ayrılması. Sadece 2020 yılında üniversitelerde tarih bölümleri için 16.485 kontenjan açılmıştır. Zaten hali hazırda 32 bin üzeri mezunu olan ve her yıl 2000 civarı mezun veren bölümümüz için bu kontenjan sayısı çok çok fazladır. Ayrıca 1 yılda açılan bu kontenjan sayısının son 10 yılda tarih branşı atama sayısının neredeyse 4 katı olduğunu(4556) da söylemek gerekir. MEB ve YÖK'ün plansızlığının bilançosu 2000 li yıllarda 70 bin olan atama bekleyen öğretmen sayısı günümüzde 500 bini aşmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu plansızlık yüzünden gençlerimizden koskoca işsizler ordusu oluştu. Tarih branşımız özelinde bu problemin çözümü için yapılması gerekenin ise Eğitim, AÖF ve Fen Edebiyat fakültelerinde tarih kontenjanlarının ivedilikle azaltılması gerektiğini düşünüyoruz.

6- Osmanlı Türkçesi
Liselerde okutulan Osmanlı Türkçesi dersleri Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam-Hatip meslek öğretmenlerine verilmektedir. Ancak üniversitelerde Tarih ve Tarih Öğretmenliği bölümlerinde bu ders zorunlu olarak okutulmakta olup, KPSS ÖABT sınavında yalnızca Tarih öğretmenlerinin karşısına soru olarak çıkmaktadır. Dersin Tarih branşına verilmemesi norm kadro sayısında azalmaya ve atamalarda Tarih branşının kontenjanlarını sınırlandırmaya neden olmaktadır.
Tarih öğretmenlerinin istihdamını daraltan ve Türkiye'de yakın tarih öğretiminde ciddi aksaklıklara neden olan bir konu: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin seçmeli ders olarak okutulması.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum