Memur Sen Genel Başkanı Ali yalçın'ın Yalçın Sözleşmelilere Kadro Toplantısı Sonrası, toplantıda yapılan görüşmelere ilişkin açıklaması şöyle:

Konfederasyonumuza bağlı Sendikalarımızın Başkanları ile ‘Sözleşmeli personel' için #kadro talebimiz başta olmak üzere kamu personel sisteminde yaşanan sorunları,kamu görevlilerinin beklentilerini ÇSGB Bakanı @vedatbilgn ile görüştük.6.Dönem T. S.'de hüküm altına aldığımız ve yakın zamanda nihai sonuca erişecek ‘Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi’ çalışmasında, Konfederasyonumuzun gerçekleştirmiş olduğu çalıştay, rapor ve şuralardaki hassasiyetleri ve kırmızı çizgilerini belirterek süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulması, kamu görevlisi eliyle yürütülmesi gereken işlerde çalışan işçilerin de kadroya geçirilmesi noktasındaki beklentilerimizi aktardık.

Tüm memurlara 6 bin TL yardım teklifi TBMM'de Tüm memurlara 6 bin TL yardım teklifi TBMM'de

Nitekim,Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi “Toplumun temel taşı olan ailenin tehdit altında olduğu" gerçeği ıskalanmadan aile birliğinin sağlanması noktasındaki hassasiyet gözetilmeli, sözleşmeli personel kadroya geçirilerek toplumsal maliyet üretilmesi önlenmelidir.4/C'den 4/B'ye geçen personelin, bu konuda verilen yargı kararları da göz önünde bulundurularak hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması ve özellikle el değiştiren belediyelerde yaşanan emekçi kıyımının giderilecek şekilde çalışmanın tamamlanması gerektiğini dile getirdik.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO

Ayrıca, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasının kamu işverenine ve kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği, toplumsal alanda çok önemli memnuniyet üreteceği ve kamu hizmetinde verimliliği arttıracağı gerçeklerini de aktardık.Diğer taraftan, Konfederasyonumuzun teklif, değerlendirme ve raporları da dikkate alınarak ortaya konan ek gösterge düzenlemesinde yapılan önemli iyileştirmeler yanında başta şef ve tekniker olmak üzere 1. Dereceye gelmek şartıyla 3600 ek göstergeden yararlandırılması,3600 ek göstergeden daha az ek göstergeye sahip başta YHS personeli olmak üzere kamu görevlilerinin Tazminat Yansıtma Oranlarında ilave artış sağlanması ve YHS'nın kaldırılarak GİH'e aktarılması için düzenleme yapılması durumunda genel memnuniyet üretileceğini belirttik.

BANKA MAAŞ PROMOSYONU

Bu konulara ilave olarak, banka promosyonları konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu bankalarının ortaklaşa hareket ederek öncülük etme noktasında sorumluluk üstlenmesi ve gelir vergisi matrahlarının 6 aylık enflasyon oranı kadar arttırılması konularını paylaştık.

MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM

2022 yılı içerisinde yüksek enflasyon kaynaklı olarak kamu görevlilerinin eriyen maaş ve ücretleri ile yaşanan gelir kayıplarının telafisi için enflasyon farkına ilave iyileştirme yapılarak kayıpların giderilmesini de gündeme getirdik. İhtiyaçları karşılamayan 4688 Sayılı Kanun’un uluslararası sözleşmelere ve evrensel hukuk ilkelerine uyumlu hale getirilmesi için, geliştirilmesi ve değiştirilmesi gereken noktaları aktardık. ‘4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi Kitabı’mızı takdim ettik.