3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI TAMAMLANDI

Hazırlanmış olan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak..

3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI TAMAMLANDI
14 Şubat 2022 - 23:44
Reklam
Hazırlanmış olan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak.

Hazırlanmış olan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak..

İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:

YARDIMCI HİZMETLERE EK GÖSTERGE

*Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
*Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.
*İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI KAPSAMDA

*Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek
*Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak.
Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
*Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.
*Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor

c) "VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (d) bendi ile (e) bendi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.b) VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

HEMŞİRE-POLİS VE DİN HİZMETLERİNDE GÖREV YAPANLARLA İLGİLİ TASLAK ŞÖYLE:

ALTERNATİF TASLAK 1: MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Cetvelin;
a) "III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (a) bendine "Biyolog," ibaresinden sonra gelmek üzere "Hemşire," ibaresi eklenmiştir.
) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenimi mezunu hemşireler HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (a) bendi ile "VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (d) ve (e) bentleri sırayla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.ALTERNATİF TASLAK 2: 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TASLAĞI MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "III - SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (a) bendi, "VI - DİN
) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenimi mezunu hemşirelerEn az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokul mezunlarıEn az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları