3 yıl çalışan sözleşmeli personel tayin isteyebilir mi?

Sözleşmeli personel 3 yıl çalıştıktan sonra tayin hakkı kazanır mı. 4B'li olarak kamuda istihdam edilen personelin hangi şartlarda tayin hakkı kazanacağına ilişkin düzenlemeler neler. Sözleşmeli kamu görevlileri kurumlar arası yer değişikliği yapabilir mi? İşte çeşitli bakanlıklarda sözleşmeli olarak çalışanların atanmalarına ilişkin detaylar.

3 yıl çalışan sözleşmeli personel tayin isteyebilir mi?
12 Kasım 2018 - 10:07 - Güncelleme: 12 Kasım 2018 - 11:49
Sözleşmeli personel 3 yıl çalıştıktan sonra tayin hakkı kazanır mı. 4B'li olarak kamuda istihdam edilen personelin hangi şartlarda tayin hakkı kazanacağına ilişkin düzenlemeler neler. Sözleşmeli kamu görevlileri kurumlar arası yer değişikliği yapabilir mi? İşte çeşitli bakanlıklarda sözleşmeli olarak çalışanların atanmalarına ilişkin detaylar.

SORU: Merhabalar, 4B sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. Unvanım veteriner hekim. Sözleşmeli personelde 3 yılını doldurunca tayine hak kazanılması gibi bir durum var mı? Bunu merak ediyorum. Bilgilendirirseniz ve konuyla alakali bir haber yaparsaniz çok sevinirim. CEVAP: 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Kurum içi yer değişikliği" başlıklı Ek 3. maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekildedir.

"Ek Madde 3 -Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.
Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
e) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için en az üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir."

663 sayılı KHK 45/A maddesi ise şu şekildedir:
"Madde 45/A - (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz."


DEĞERLENDİRME
1- Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan hüküm gereğince, sözleşmeli personelin kurumlar arası nakli yapılamamaktadır. Sadece kurum içi nakil mümkündür. 2- Yine, Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan hüküm gereğince, bulunduğu ilde en az 3 yılını dolduran sözleşmeli personel, talepte bulunarak diğer il veya bölgelerdeki aynı unvanlı pozisyonlara geçmesi mümkündür. Bunun için kamu kurumlarının usul ve esas belirlemesi , ayrıca geçiş yapılmak istenen yerde aynı unvanda boş pozisyon bulunması gerekmektedir.

3- Ancak bu düzenleme, ayrıca bir kanuni düzenleme yapılmamış olan kamu kurumları için geçerlidir. Hali hazırdaki mevzuatımıza göre MEB ve Sağlık Bakanlığı için iki ayrı kanuni düzenleme bulunmaktadır. 4- Ayrıca Sağlık Bakanlığının personelinin yer değiştirmesini düzenleyen ve yukarıda yer verilen kanun hükmünde belirtildiği üzere, eğer her iki eş de Sağlık Bakanlığı personeli ise, bulunduğu ilde bir yıl çalışmış olmak kaydıyla hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yerde aile birlikteliği kurulabilmektedir.
memurlar.net

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum