MEMUR ALIM İLANI YAYIMLAYAN KAMU KURUMLARI

2021 memur alım ilanı yayımlayan kamu kurumları personel alım ilanları ise şöyle:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek için personel alım ilanı yayımlandı.

Personel alım ilanında KPSS puan sıralamasına göre yapılacağı açıklanarak, "Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır.

Eşit puan almış olmaları sebebiyle son sıradaki aday sayısı birden fazla olması durumunda, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır." 

TÜSEB PERSONEL ALIM İLANI

Resmi Gazete'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alım ilanına hangi adayların başvuru yapacağı açıklandı.

Yayımlanan personel alım ilanında İdari personel alınacağı ve adayların 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru yapacakları bildirildi.

JANDARMA PERSONEL ALIM İLANI

Yüksek maaşla iş arayan bilişim personelleri için Jandarma Genel Komutanlığı personel alım ilanı yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (8) unvanda (9) sözleşmeli personel temin edileceği bildirildi.

KPSS 70 PUAN İLE ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alım yapacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı personel alım ilanında, "Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak şartıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama yapılacaktır."

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

28 Aralık Resmi Gazete içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından memur ve sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandığı görüldü.

32 memur alım ve 9 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlanması dikkat çekti. Memur alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru detayları açıklandı.

SELÇUK ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi üniversite hastanesi tarafından 10 farklı meslekte personel alım ilanı yayımlandı.

Sağlık personel alım ilanında hangi adayların alınacağı ve adayların hangi tarihte başvuru yapacağı açıklandı.

Resmi Gazete'de Selçuk Üniversitesi 10 farklı meslekte sağlık personel alım ilanında 226 (ikiyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel alınacağı görüldü.

En az lise mezunu adayların da başvuru yapacağı personel alım ilanında lisans mezunu 160 hemşire alınacağı görüldü.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO PERSONEL ALIMI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de lisans mezunu büro personeli alım ilanı yayımlandı.

Büro personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları arasında adayların 36 yaşından gün almamış olması gerektiği söylendi. 

Ayrıca büro personel alım ilanına başvuru yapacak kişilerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesine sahip olması gerekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI 60 MEMUR ALIMI

Ticaret Bakanlığı 60 memur alımı ilanına başvuruların bugün sona ereceği duyuruldu.

Ticaret Bakanlığında yapılacak Ticaret Uzman Yardımcısı alım ilanına başvuru yapacakların bugün mesai bitimine kadar başvuru yapması gerektiği açıklandı.

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS'den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.

Ticaret Bakanlığı 60 memur alımı yapacak! Memur alımı başvurusu bugün sona eriyor 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) KYK PERSONEL ALIMI

2020 KPSSP3 puanı dikkate alınarak yapılacak olan personel alımına ilişkin, Yurt Yönetim Personeli alınacağı duyuruldu.

Türkiye genelinde 63 şehirde yapılacak olan personel alımına dair, kontenjan sayısının 4 katı kadar aday çağırılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B "Yurt Yönetim Personeli" alınacaktır."

FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI

Resmi Gazete'de Fırat Kalkınma Ajansı personel alım ilanı yayımlandı. Fırat Kalkınma Ajansı bünyesinde çalışacak personellerde aranan başvuru şartları aktarıldı.

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak için kurulan Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 1 (Bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 2 (İki) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine yapılacak personel alım ilanında, " 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Bakanlık personel alım ilanında, "Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır." denildi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen personel alım ilanı yayımlandı. 

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında, Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Aşağıda yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 2 Kimyager (İstanbul) ile 1 Biyolog (İzmir) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacağı bildirildi.

DSİ PERSONEL ALIMI

DSİ personel alım ilanında, "Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, "07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği" çerçevesinde 15 Şubat 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır."

DSİ PERSONEL ALIMI ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTE HASTANESİ PERSONEL ALIMI

Yayımlanan personel alım ilanında, "Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesinde), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 54 (ellidört) sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır."

MEVKA PERSONEL ALIM İLANI

MEVKA Personel alım ilanında, "5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile "1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel" istihdam edilecektir."

CTE KADROLU MEMUR ALIMI

Adalet Bakanlığı CTE Kadrolu memur alım ilanında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114'üncü maddesi, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12'nci dereceli kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacaktır."

TUBİTAK PERSONEL ALIMI

TUBİTAK personel alım ilanında, "İlana başvuruda bulunmak için "kariyer.tubitak.gov.tr" internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur)"

Yayımlanan ilanda, "İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruların en geç 20/01/2021 günü saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir. 

Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir.

Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Bir aday en fazla 1 (bir) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir. Her bir referans kodu için; "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının TBTK.BİLGEM.KS.2020-1.BTE01 için 10 katı kadar aday; TBTK.BİLGEM.KS.2020-1.İLTAREN01 ve İLTAREN02 için 3 katı kadar aday; TBTK.BİLGEM.KS.2020-1.UEKAE01 ve UEKAE03 için 5 katı kadar aday, UEKAE02 için 10 katı kadar aday; TBTK.BİLGEM.KS.2020-1.YTE01 ve YTE02 için 3 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. 

Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir. 

Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır."

TUBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması + 10.000/(Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) >= 3,20

f) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alım ilanında, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 50 (elli) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır" denildi.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, 04 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 23.59'da sona erecektir.

2) Başvurular Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. 

Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

3) Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

ADALET BAKANLIĞI AVUKAT ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan avukat alım ilanında, "Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 avukat kadrosuna açıktan atama yapılacaktır." denildi.

AVUKAT ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak,

4- 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Okul müdürü bebeği doğduğu gün göremeden öldü Okul müdürü bebeği doğduğu gün göremeden öldü

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 250 MEMUR ALIMI

Resmi Gazete'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 250 memur alım ilanı yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru adresi açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak! 250 memur alımı olacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak! 250 memur alımı olacak

DHMİ PERSONEL ALIMI

KPSS 70 puan ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c bendi kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak.

DHMİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

DHMİ PERSONEL ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir.

Adaylar Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.02.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

e) Geçerli bir Hava Trafik Kontrolör Lisansına sahip olmak. (Bknz.: "SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği")

KPSS 70 Puan ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak 

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

KPSS 55 puan alan adayların başvuru yapacağı memur alım ilanında, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel alınacaktır."

Üniversiteye KPSS 55 puan ile memur alınacak! Başvurular bugün başladı Üniversiteye KPSS 55 puan ile memur alınacak! Başvurular bugün başladı

ADALET BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIMI

31 Aralık Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı öğretmen alımı ilanı yayımlandı. Öğretmen alım ilanında adayların başvuru yapacağı adres açıklandı.

Öğretmen alım ilanında, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kuramlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35'i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kuramları için), 5'i Kadın (Bayan hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kuramları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacaktır."

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PERSONEL ALIMI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. En az 6000 TL Maaşla çalışacak personellerde aranan başvuru şartları aktarıldı.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK PERSONEL ALIMI

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan personel alım ilanında, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)'nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (120 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 12 Sağlık Teknikeri ve 15 Röntgen Teknisyeni ) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır"

SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, puanı esas alınacaktır.

Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Kura ve sözlü sınav ile 8 güvenlik görevlisi alım yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan güvenlik görevlisi alım ilanında adayların merak ettiği soruların da cevapları açıklandı.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden Harita genel müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesine memur alımı yapılacağı açıklandı.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ADRESİ VE TARİHİ

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (İnternet) adresinden 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Genel ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikasını "Kurs Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yükleyeceklerdir.

Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Adaylar yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini ve Eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapması halinde diplomalarını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yükleyeceklerdir.

Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır. (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)

c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) nitelik tablosunda (Tablo-2) belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,

ç. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,